Select Page

Posao psiholog – besplatni oglasi i natječaji

Posao psiholog - besplatni oglasi i natječaji

Posao psiholog – opis posla

Psiholog je osoba koja je liječnik za mentalno zdravlje i rješavanje bilo kojih vrsta psihičkih bolesti kod pacijenata. Oni pomažu kod rješavanja problema poput stresa, anksioznosti, emocionalnih problema i poremećaja ponašanja. Glavna karakteristika za posao psiholog je da trebaju pacijentima pružati konzultacije pacijentima i provoditi prilagođene psihološke tretmane. Kandidati za posao psiholog trebaju posjedovati odlične vještina kod rješavanja problema koji ljudi imaju te im pomoći poboljšati njihov život kako bi im bilo lakše se nositi s čime god da je to u pitanju. Odgovornosti psihologa su da sluša pacijenata i prepozna njihove temeljne probleme, da izgradi čvrste i dugoročne odnose koji se temelje na povjerenju te da ujedno prati odgovore koje daje pacijenta tokom faze liječenja kako bi se moglo vidjeti na kraju jasne rezultate liječenje na kraju i kako bi se vidjelo promjene nakon tretiranja problema. Psiholozi moraju imati dobre dijagnostičke kao i analitičke vještine, te ujedno sposobnost razumijevanja ljudi na jednoj psihoanalitičkoj razini.

Posao psiholog – odgovornosti i uvjeti

Odgovornosti koje osoba za posao psiholog ima su sljedeće, a to su da mora zakazivati konzultacije sa pacijentima, procijeniti svoje pacijente i prepoznati njihove probleme i koji su potencijalne uzročnike, razgovarati sa svojim pacijentima i pobrinuti se da im je ugodno, provoditi individualne programe liječenja, provoditi psihometrijska testiranja, procijeniti odgovore pacijenata koje su dali tokom liječenje tokom perioda vremena, organizirati dugoročne planove savjetovanja pacijenata, ponuditi usluge savjetovanja svim dobnim skupinama ljudi, ponuditi i individualne i grupna savjetovanja, napraviti detaljne izvještaje o povijesti mentalnog zdravlja kod pacijenta, te biti strpljiv i izgraditi dobre odnose sa pacijentom po pitanju povjerenja. Za posao psiholog trebate ispuniti određene uvjete kako biste dobili posao, a to su da imate doktor iz psihologije, da ste dobili liječničku licencu, da imate dobre sposobnosti zapažanja detalja, da ima izvrsne međuljudske te pismene i verbalne komunikacije, da ste empatični i osjetljivi u ophođenju sa pacijentima, te da imate analitički način razmišljanja i da imate dobre vještine rješavanja problema i dijagnostičke vještine.

Posao psiholog – pronalazak posla online

Kada je u pitanju potraga za poslom, danas je postalo veoma lako za pronaći posao po vašoj mjeri. Na internetu možete pronaći bezbroj razno raznih online oglasnika koji vam besplatno nude mogućnost da predate, ali i da se prijavite na oglase za posao, pa tako i za posao psiholog. Ukoliko ste trenutno nezaposleni ili već radite, ali želite promijeniti posao, tada definitivno posjetite besplatni oglasnik kako biste si pronašli novi i bolji posao gdje ćete se osjećati puno bolje. Posao psiholog je postao jedan od najtraženijih poslova u zadnje vrijeme te je zato sada najbolje vrijeme da se prijavite uza ovaj tip posla ukoliko ispunjavate gore navedene uvjete i spremni ste za odgovornosti koje ovaj posao zahtjevan. Bitno je da kada se prijavljujte za bilo koji tip posla, a posebice kod posla kao što je to psiholog, bitno je da napravite dobar životopis i impresivnu prijavu odnosno molbu, te također za intervju se dobro pripremite.

Tagovi: